Hra na kytaru

Jediný nástroj, jímž napodobíte celý orchestr.

Všestranné hudební využití kytary je známo už z historie. Skladatelé a umělci pro ni vytvořili rozsáhlý repertoár a např. skladatel Nicolo Paganini byl stejně tak vynikající houslový virtuos, tak i vynikajícím kytaristou. Dnešní podoba kytary nabízí sólový klasický i populární repertoár, souhru s jinými hudebními nástroji a doprovody v písňové tvorbě. Stala se součástí naší pódiové hudební kultury, ale i řady domácností. Najdeme ji v komorních tělesech, orchestrech i populárních hudebních skupinách. Svým žánrovým využitím je to malý orchestr v kapse. Zvuk kytary na oslavě narozenin nebo na chalupě při ohníčku, patří dnes k běžným rodinným rituálům.

Co žák během studia dokáže a získá?

Po absolvování studia žák ovládá hru na nástroj, hru v kytarovém souboru a akordické doprovody písní, včetně znalosti hry z not a akordových značek. Dokáže se žánrově orientovat. Žák může pokračovat v dalším studiu hry na kytaru například na státní konzervatoři. Zájmové uplatnění po dokončení studia je široké: sólové hraní, hra v hudebních seskupeních, orchestru atd.

Co k tomu budete potřebovat?

Se studiem kytary je možné začít již od 7-8 let věku, dle fyzických dispozic, tedy pokud žák splní základní hudební předpoklady (hudební cítění, smysl pro rytmus), tj. ideálně prošel přípravnou hudební výchovou.