PHV - Přípravná hudební výchova

Znalost tónů, stupnic a akordů prohlubuje hudební prožitek

Jen talent nestačí, hudební nadání umocníme i hudebním vzděláním…

Začínáme přípravnou hudební výchovou, kterou navštěvují žáci 6-7 let.

Hudební nauka je také povinnou součástí výuky na jakýkoliv hudební nástroj či zpěv na 1.stupni studia. Každý žák ji navštěvuje souběžně s výukou daného nástroje nebo zpěvu. Délka studia je 6 let (1 rok PHV + 5 let hudební nauky).

Co žák během studia dokáže a získá?

  • Osvojí si hudební abecedu, notové písmo a jejich hodnoty.
  • Hravou formou procvičí rytmické hodnoty (tělo, písně, Orffovy nástroje).
  • Naučí se stupnice, intervaly, akordy – základ skladeb a písní, pozná dynamiku, tempo, melodické ozdoby – koření skladeb a písní.
  • Zvládne orientaci v notovém zápise – píseň, skladba na papíře je jako šifra, kterou dokážeme rozluštit.
  • Pojmenuje a při poslechu pozná hudební nástroje
  • Teoretické znalosti hudební nauky využije později v hodinách hry na hudební nástroj, v sólovém i sborovém zpěvu.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat tužku/penál s pastelkami a sebe. Od nás pak dostanete pracovní listy a sešity – budou se vám na vše hodit praktické desky.