Sólový zpěv

Každý hlas je krásný a unikátní, jen mít odvahu zpívat!

Zpěv je nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Každý z nás nosíme v sobě nenapodobitelný hudební nástroj – lidský hlas. Zpěvák, jako jediný hudebník, má možnost na své posluchače zapůsobit nejenom barvou a krásou svého hlasu, ale i přesvědčivou deklamací textu skladby. Žák se v průběhu studia učí zacházet s hlasem, aby se mu stával prostředníkem k obsahovému a emocionálnímu vyjádření hudby. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním vyjadřovacím prostředkem.

Co žák během studia dokáže a získá?

  • Naučí se správnému dýchání, postoji i tvoření tónu, postupně zvládne rozšířit hlasový rozsah.
  • Zlepší hlasovou intonaci i artikulaci, seznámí se jak s českými písněmi, tak se skladbami zahraničních autorů.
  • Učí se správnému dechu a zlepší ovládání hlasu. Uvědoměle kultivuje svůj přirozený hlasový projev.
  • Učí se zpívat za doprovodu hudebních nástrojů, později v komorním vícehlasu.
  • Zpívá písně různých stylů a žánrů, je veden k samostatnému hudebnímu projevu.
  • Má možnost zapojit se do pěveckého sboru na ZUŠ nebo si vyzkoušet sólový zpěv při různých vystoupení či soutěžích.

Co k tomu budete potřebovat?

Žák potřebuje zdravý hlas a chuť zpívat.