Taneční obor

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi – podle míry jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.

Vyučujeme základní průpravy k Moderně, Jazzu, Klasice (Balet), Lidových tanců, Latinsko-amerických tanců, Akrobacie.

Pro nadané děti máme připravenou možnost doporučení a přípravy na taneční konzervatoř- gymnázia v Praze, kde následně mohou působit v kulturním a divadelním světě či se případně dál vzdělávat.

Přípravné studium a Taneční obor má své specifikace ohledně tanečního oblečení. Bližší informace vám sdělí vyučující pedagog.

Organizace studia:

  • Přípravné studium – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
  • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
  • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní