Taneční obor

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi – podle míry jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.

Vyučujeme základní průpravy k Moderně, Jazzu, Klasice (Balet), Lidových tanců, Latinsko-amerických tanců, Akrobacie.

Pro nadané děti máme připravenou možnost doporučení a přípravy na taneční konzervatoř- gymnázia v Praze, kde následně mohou působit v kulturním a divadelním světě či se případně dál vzdělávat.

Přípravné studium a Taneční obor má své specifikace ohledně tanečního oblečení. Bližší informace vám sdělí vyučující pedagog.

Nabízíme také možnost využít slevy při nákupu tanečního oblečení na www.grishkoshop.com

Slevový kód vám poskytne váš vyučující pedagog.

Organizace studia:

  • Přípravné studium – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
  • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
  • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní