Výtvarný obor

Výtvarný obor nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při které se setkají s různorodými technikami, materiály a zajímavými výtvarnými postupy. Kreslí, malují, zkouší grafiku, modelují a tvoří z papíru, drátu, textilu, sádry a hlíny (keramiku). Pracují na předkládaných i vlastních projektech. Pronikají také do teorie výtvarné kultury a současného umění.

V rámci současného pojetí výtvarné výchovy jsou žáci vedeni tak, aby k tvorbě přistupovali se zvědavostí, prozkoumávali výtvarné možnosti, poznávali přitažlivost vlastní tvorby a autenticky rozvíjeli svůj originální jazyk. Učitelé výtvarného oboru vedou žáky k otevřenosti, volnosti a odvaze výtvarného projevu.