PHDR. MGR. MAREK VRANÝ

ředitel FLOW - ZUŠ a SVČ

Email: marek.vrany@flowzus.cz

Marek díky svým pěti dětem ví, jak je důležité, aby děti svůj volný čas trávily smysluplně. Sport, poznání, tvoření a zábava! To je nejlepší obrana proti nebezpečné nudě. 
Marek vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu obor tělesná výchova a sport a na fakultě sociálních studií úspěšně obhájil svou rigorózní práci na téma „Syndrom zanedbávaného zneužívaného a týraného dítěte“. Je stále aktivním učitelem. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje při řízení Střediska volného času, tak aby nejen děti, ale také celý organizační tým a lektoři byli spokojeni a práce je bavila. Vede také sportovní kroužky.