Alexander Christianov

HO - Hra na klavír

Hraje na klavír už od 5 let. Je absolventem Moskevské konzervatoře P.I.Čajkovského, Ruské Hudební Akademie Gnesinych v oborech skladba a instrumentace, hra na klavír a dirigovaní, následně doktorandského studia s tématem "Využití moderních elektrických hudebních nástrojů a software v procesu dětské hudební výchovy a vzdělávání”.

Je spoluzakladatelem několik komorních hudebních souborů, - Jazz Duo „Why Note“, „Christianov Jazz Trio“, „Swing String Orchestra“, “The Stringz”, “ABBACZ”, se kterými vystupuje na mezinárodních festivalech v předních koncertních sálech a klubech České republiky a řadě Evropských zemí.

Aktivně spolupracuje s Kühnůvem dětským sborem, dětským sborem “Claireton Chorale”, “Kids Republic”.

Je autorem řady symfonických, komorních a jazzových skladeb, které se hrají v evropských zemích (Česká republika, Švýcarsko, Německo, Itálie, Francie), v Americe a v Rusku.

Už přes 8 let se věnuje pedagogické činnosti - vyučuje hru na klavír, improvizaci a hru na elektronické klávesové nastroje.