David Štefaník

Pedagog hudebního oboru – klavír

E-mail: stefanik@flowzus.cz

Pocházím z moravského Slovácka, kde jsem začal navštěvoval hru na klavir a kontrabas. Nakonec jsem se rozhodl pro hru na varhany, které jsem absolvoval na Zus Uherské Hradiště a dále na Konzervatoři Brno ve třídě Mgr. Heleny Vodičkové. 

Klavírní vzdělání jsem dostal u MgA. Dagmar Pančochové, pěveckou průpravu u Něvy Megové a MgA. Kateřiny Zezulové.

Věnuji se zejména dějinám a teorii hudby, které vyučují i soukromě pro zájemce na umělecké školy a konzervatoře. 

Účinkuji jako varhaník v Praze na Vinohradech, varhaník a sbormistr chrámového sboru v Hluku. Doprovázím společenské události Hlavního města Prahy a příležitostně diriguji pěvecké a instrumentální orchestry se zaměřením na duchovní hudbu. 

Své znalosti si pravidelně prohlubuji na hudebních kurzech a seminářích.