Kateřina Jirková

Pedagog hudebního oboru klavír

Tel.: 737 951 929

E-mail: jirkova@flowzus.cz

Na klavír hraji od svých šesti let, kdy jsem začala navštěvovat ZUŠ v Jaroměři, odkud pocházím. Za veškeré základy klavírní hry vděčím mé první paní učitelce Mgr. Ivaně Kubíčkové. Dále jsem absolvovala Konzervatoř Pardubice, kde jsem se hře na klavír věnovala pod vedením Mgr. Martiny Maixnerové a PaedDr. Marie Wiesnerové. Své hudební vzdělání jsem si následně rozšířila na Akademii múzických umění v Praze při studiu oboru Hudební produkce (hudební management v nejširším slova smyslu – hudební agentáž, gramofonový průmysl, nakladatelská praxe, základy autorského práva a ekonomiky, . . .).

Během studia na konzervatoři jsem se v roce 2015 vrátila na jaroměřskou „zušku“ již jako pedagožka a působím zde dodnes. Kromě výuky hry na klavír zde také korepetuji dechové nástroje a od roku 2020 vedu i takzvaný Klavírní seminář. Tento předmět je na základních uměleckých školách vcelku nový. Za cíl si klade především prohloubení vztahu dětí ke klavíru a hudbě jako celku. Součástí výuky jsou mimo jiné i nejrůznější akce a výlety, mezi které patří například praktické setkání s cembalem a varhanami, edukační koncerty ve filharmonii, výlet to továrny na výrobu klavírů a spousta dalších.

Na ZUŠ Flow jsem od září 2022 nováčkem a do své třídy jsem získala mnoho šikovných mladých klavíristů. Až se ve škole všichni trochu zabydlíme, jsem si jistá, že i zde výuku rozšíříme i mimo stěny naší třídy a podíváme se spolu například do České filharmonie nebo do Národního divadla O:-)