Simona Deščičková

Pedagog hudební nauky a oboru hry na housle

tel.: 737 478 648
email.: descickova@flowzus.cz

Od dětství jsem měla k hudbě moc blízko a i z toho důvodu vedly moje první kroky do ZUŠ Michalovce a později do Folklórního souboru Zemplín. Již v dětství jsem se zúčastnila mnoha houslových a pěveckých soutěží a proto jsem svoje další vzdělání umocnila na Konzervatoři v Bratislavě a Košicích.

Během studií na konzervatoři jsem byla součástí mnoha uměleckých těles: Státní filharmonie Košice, Mezinárodní orchestr EHMK Košice, Slovenská filharmonie, Veni academy  (studentský orchestr soudobé hudby), Mezinárodní orchestr Pět řek (projekt Evropského města kultury 2015, Plzeň). Aktivně  jsem se zúčastňovala houslových kurzů: Humilitas (Suyeon Kang.), Houslové kurzy Pavla Šporcla (Pavel Šporcl, Leoš Čepický) a mnoho dalších.

Mezi lety 2016 - 2019 jsem na chvíli zakotvila na SZUŠ Talent-Um (pedagog oboru hry na housle, komorní hry a hudební nauky), hrála ve Folklórním souboru Zemplín a dále se vzdělávala u prof. Petra Macečka na Univerzitě v Ostravě.

V současnosti studují na Univerzitě Karlové obor Hudební věda, kde dále prohlubuji své znalosti/zkušenosti a pravidelně hraji v různých tělesech (Smečky, Okamžitý filmový orchestr, Ostrava New Orchestra…), kromě aktivní hraní se podílím na vědecko-badatelské práci v Muzeu Bedřicha Smetany.