Doplňující přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - VO a LDO

PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ!

Vážení rodiče a zájemci o studium v naší základní umělecké škole,
FLOW – Základní umělecká škola a Středisko volného času vypisuje doplňující přijímací řízení a talentové zkoušky do těchto studijních zaměření:


VÝTVARNÝ OBOR (VO)

Přípravná výtvarná výchova /pro děti ve věku 5-7 let/

Keramika /pro děti ve věku 7-12 let/


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

Přípravná literárně dramatická výchova /pro děti ve věku 7 let/

Literárně dramatická výchova /pro děti ve věku 8-13 let/

 

Termíny doplňujících talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/22 jsou následující:

  • Hlavní budova – FLOW – Základní umělecká škola a Středisko volného času, OC Spektrum, Obchodní 329, 251 01 Čestlice

VÝTVARNÝ OBOR: Talentové zkoušky probíhají formou on-line. Fotografie výrobků můžete zasílat na email: info@flow.cz do neděle 19. 9. 2021.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: Talentové zkoušky se uskuteční ve středu 22. 9. 2021 a 29. 9. 2021 od 16.00 hod.

 

Zkouška trvá předběžně 10 - 15 min.

Vyplnění elektronické přihlášky je první krok ke studium na naší umělecké škole. Proces přijetí vyžaduje provedení talentové zkoušky, která je podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole. Pro děti ve věku od pěti let věku je to prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ a pro uchazeče od sedmi let vykonání talentové přijímací zkoušky.

Přihlášku je nutné vyplnit online prostřednictvím webových stránek FLOW na www.flowzus.cz , kde si také vyberete studijní předmět. Elektronické přihlášky je možné zasílat do něděle 19. 9. 2021. PŘIHLÁŠKA ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou následující:

VÝTVARNÝ OBOR

Pro děti od 5 let. Po vyplnění přihlášky zájemci o studium výtvarného oboru Keramiky zašlou e-mailem fotografie svých 2 - 3 vybraných prací (výrobků) nejpozději do nedělě 19. 9. 2021.
Předpoklady pro studium budou ověřovány na základě těchto prací.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pro děti od 7 let. Při zkoušce je žák posuzován v těchto činnostech:

  • přednes předem připraveného textu (dle vlastního výběru)
  • pohybové schopnosti
  • kreativita a samostatnost