Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Doplňující přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

ČTĚTE POZORNĚ!

Vážení rodiče a zájemci o studium v naší základní umělecké škole,
FLOW – Základní umělecká škola a Středisko volného času vypisuje doplňující přijímací řízení a talentové zkoušky do těchto studijních zaměření:

HUDEBNÍ OBOR (HO)

Přípravná hudební výchova /pro děti ve věku 5-7 let/

Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, Hra na violoncello, Hra na klavír, Hra na kytaru a

Sólový zpěv /pro děti ve věku 7-18 let/


TANEČNÍ OBOR (TO)

Přípravná taneční výchova /pro děti ve věku 5-7 let/

Taneční výchova /pro děti 7-13 let/


VÝTVARNÝ OBOR (VO)

Přípravná výtvarná výchova /pro děti ve věku 5-7 let/

Výtvarná tvorba /pro děti ve věku 10-13 let/

Keramika /pro děti ve věku 7-12 let/


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (LDO)

Přípravná literárně dramatická výchova /pro děti ve věku 7 let/

Literárně dramatická výchova /pro děti ve věku 8-13 let/

 

Termíny doplňujících talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/22 jsou následující:

 • Hlavní budova – FLOW – Základní umělecká škola a Středisko volného času, OC Spektrum, Obchodní 329, 251 01 Čestlice

HUDEBNÍ OBOR: pondělí 23. 8.  a 30. 8. 2021 (14 - 18 hod.)

TANEČNÍ OBOR: pondělí 23. 8.  a 30. 8. 2021 (15 - 18 hod.)

VÝTVARNÝ OBOR: pondělí 23. 8.  a 30. 8. 2021 (9 - 18 hod.)

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: středa 25. 8.  a úterý 31. 8. 2021 (16 - 18 hod.)

 

 • ZŠ Světice, budova II. stupně, U Zvoničky, 251 01 Světice

HUDEBNÍ OBOR: středa 25. 8. a úterý 31. 8. 2021 (14 - 16 hod.)

Zkouška trvá předběžně 10 - 15 min.

Vyplnění elektronické přihlášky je první krok ke studium na naší umělecké škole. Proces přijetí vyžaduje provedení talentové zkoušky, která je podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole. Pro děti ve věku od pěti let věku je to prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ a pro uchazeče od sedmi let vykonání talentové přijímací zkoušky.

Přihlášku je nutné vyplnit online prostřednictvím webových stránek FLOW na www.flowzus.cz , kde si také vyberete studijní předmět. Elektronické přihlášky je možné zasílat do pátku 20. 8. 2021. PŘIHLÁŠKA ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou následující:

HUDEBNÍ OBOR

Pro děti od 5 let. Předpoklady pro studium jsou u talentových zkoušek prověřovány prostřednictvím těchto činností:

 • zpěv písně (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního tónu)
 • hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
 • zopakování vytleskaného rytmického motivu.

VÝTVARNÝ OBOR

Pro děti od 5 let. Po vyplnění přihlášky zájemci o studium výtvarného oboru v termínu 23. srpna 2021 zašlou na e-mail školy nebo doručí do hlavní budovy dvě až tři domácí výtvarné práce (kresbu nebo malbu dle vlastního výběru) svědčící o talentových předpokladech. Předpoklady pro studium budou ověřovány na základě této kresby nebo malby na volné téma. Prosíme, aby na přední straně výtvarné práce bylo čitelně uvedeno jméno, příjmení a věk dítěte. V případě zaslání na e-mail i rozměr práce.

Pro posouzení výtvarného úkolu a předložení prací jsou rozhodující tato kritéria:

 • kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby
 • barevná skladba

TANEČNÍ OBOR

Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k zápisu sportovní oděv.

Během zkoušky je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:

 • pohybové schopnosti
 • rytmika (zopakování rytmu, držení rytmu)
 • fyzické předpoklady

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pro děti od 7 let. Při zkoušce je žák posuzován v těchto činnostech:

 • přednes předem připraveného textu (dle vlastního výběru)
 • pohybové schopnosti
 • kreativita a samostatnost