Školné pro školní rok 2021/2022

HUDEBNÍ OBOR

Přípravný ročník – skupinová výuka - 1 400 Kč/pololetí

Základní studium – Individuální výuka - 1 800 Kč/pololetí            

 

VÝTVARNÝ OBOR (kolektivní výuka)

Přípravný ročník - 1 400 Kč/pololetí

Základní studium - 1 600 Kč/pololetí

 

TANEČNÍ OBOR (kolektivní výuka)

Přípravný ročník - 1 400 Kč/pololetí

Základní studium - 1 600 Kč/pololetí

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (kolektivní výuka)

Přípravný ročník - 1 400 Kč/pololetí

Základní studium - 1 600 Kč/pololetí

 

O výjimkách ve stanovení výše školného rozhoduje ředitel školy.

Školné se platí jednorázově za celé pololetí ke dni 15. září a 15. února. Provedení platby v jiných intervalech povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zletilých žáků nebo jejich zákonných zástupců.

 

Číslo účtu školy je 115-4269260217/0100, vedený u Komerční banka, a.s..

Jako VS uveďte ID žáka, které jste obdrželi při potvrzení elektronické přihlášky. Platbu proveďte následně po obdržení rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu.