Školné pro školní rok 2022/2023

HUDEBNÍ OBOR 

Přípravný ročník – skupinová výuka – 2 000 Kč/pololetí  

Základní studium – Individuální výuka – 2 500 Kč/pololetí       

Klavírní oddělení – 2 800 Kč/pololetí  

  

VÝTVARNÝ OBOR (kolektivní výuka) 

Přípravný ročník - 1 800 Kč/pololetí + 500Kč/pololetí na pomůcky a výtvarný materiál

Základní studium - 2 300 Kč/pololetí + 500Kč/pololetí na pomůcky a výtvarný materiál

  

TANEČNÍ OBOR (kolektivní výuka) 

Přípravný ročník – 1 900 Kč/pololetí 

Základní studium – 2 100 Kč/pololetí 

  

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR (kolektivní výuka) 

Přípravný ročník – 1 900 Kč/pololetí 

Základní studium – 2 100 Kč/pololetí 

 

O výjimkách ve stanovení výše školného rozhoduje ředitel školy.

Školné se platí jednorázově za celé pololetí ke dni 15. září a 15. února. Provedení platby v jiných intervalech povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zletilých žáků nebo jejich zákonných zástupců.

Školné se nevrací.

 

Číslo účtu školy je 115-4269260217/0100, vedený u Komerční banka, a.s..

Jako VS uveďte ID žáka, které jste obdrželi při potvrzení elektronické přihlášky. Platbu proveďte následně po obdržení rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu.