Informace k talentovým zkouškám pro rok 2022/2023

Máme ještě poslední volná místa ve výtvarném, tanečním, literárně dramatickém i hudebním oboru. Talentové zkoušky proběhnou dne 30. 8. 2022 v odpoledních hodinách přímo v OC Spektrum v Čestlicích. 

Vážení rodiče a zájemci o studium v naší základní umělecké škole,
vyplnění elektronické přihlášky je první krok ke studium na naší umělecké škole. Proces přijetí vyžaduje provedení talentové zkoušky, která je podmínkou přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole. Pro děti ve věku od pěti let věku je to prokázání předpokladů ke vzdělávání v ZUŠ a pro uchazeče od sedmi let vykonání talentové přijímací zkoušky.

ONLINE PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ZDE

Talentové zkoušky pro VO probíhají hromadně, pro ostatní obory (HO,LDO, TO) jednotlivě. Prosíme o včasné dostavení se na vámi zvolený termín a čas konání zkoušky!

OBSAH ZKOUŠKY pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy stanovuje následující kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory:

HUDEBNÍ OBOR

Pro děti od 6 let. Předpoklady pro studium jsou u talentových zkoušek prověřovány prostřednictvím těchto činností:

 • zpěv písně (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního tónu)
 • hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
 • zopakování vytleskaného rytmického motivu.
 • v případě přihlášky na konkrétní hudební nástroj – úroveň znalostí hry na tento nástroj

V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 7 let hru na hudební nástroje: kytara / zobcová flétna / klavír a sólový zpěv.

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 6-7 let – PHV (v případě nadání také 5leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pro děti od 7 let. Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného krátkého textu.

V literárně dramatickém oboru nabízíme tyto studijní předměty: přípravné studium literárně dramatického oboru / dramatická výchova. Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka. Při zkoušce je žák posuzován v těchto činnostech:

 • přednes předem připraveného textu (dle vlastního výběru)
 • pohybové schopnosti
 • kreativita a samostatnost

 

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 7 let – PLDO (v případě nadání také 6leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 8-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku

TANEČNÍ OBOR

Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k zápisu sportovní oděv.

V tanečním oboru nabízíme tyto studijní zaměření: přípravná taneční výchova / taneční výchova. Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během zkoušky je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:

 • pohybové schopnosti
 • rytmika (zopakování rytmu, držení rytmu)
 • fyzické předpoklady
 • úroveň tanečních technik

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 5-6 let – PTV 1 (v případě nadání také 4leté žáky)
 • věk 6-7 let – PTV2 (v případě nadání také 5leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku

 

VÝTVARNÝ OBOR

Pro děti od 5 let.

Po vyplnění přihlášky zájemci o studium výtvarného oboru v termínu talentové zkoušky osobně zkušební komisy doručí dvě až tři domácí výtvarné práce (kresbu nebo malbu dle vlastního výběru) svědčící o talentových předpokladech. Předpoklady pro studium budou ověřovány na základě této kresby nebo malby na volné téma a výsledku zpracování zadaného úkolu (kresby) při talentových zkouškách. Prosíme, aby na přední straně výtvarné práce bylo čitelně uvedeno jméno, příjmení a věk dítěte.

 

Ve výtvarném oboru nabízíme tyto studijní zaměření: přípravné výtvarná výchova / kresba a malba / keramika. Pro posouzení výtvarného úkolu a předložení prací jsou rozhodující tato kritéria:

 • kompozice výtvarného díla, spontálnost kresby
 • barevná skladba

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 6-7 let – PVV 2 (v případě nadání také 5leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník (v případě nadání také 6leté žáky)
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku