Informace k talentovým zkouškám pro rok 2023/2024

Rádi uvítáme další mladé umělce na naší ZUŠ! 

 

Jak se přihlásit:

1. Vyplňte elektronickou přihlášku na odkazu níže:

ONLINE PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ZDE

2.  Pro děti ve věku od sedmi let následuje talentová zkouška. Kritéria talentových zkoušek pro jednotlivé obory naleznete níže.

Děti ve věku od pěti let věku prokázují předpoklady ke vzdělávání v ZUŠ. 

 

 

 

OBSAH ZKOUŠKY pro školní rok 2023/2024

Ředitel školy stanovuje následující kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory:

HUDEBNÍ OBOR

Pro děti od 6 let. Předpoklady pro studium jsou u talentových zkoušek prověřovány prostřednictvím těchto činností:

 • zpěv písně (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního tónu)
 • hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
 • zopakování vytleskaného rytmického motivu.
 • v případě přihlášky na konkrétní hudební nástroj – úroveň znalostí hry na tento nástroj

V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 7 let hru na hudební nástroje: kytara / zobcová flétna / klavír a sólový zpěv.

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 6-7 let – PHV (v případě nadání také 5 leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pro děti od 7 let. Při zkoušce se hodnotí pohybové schopnosti žáka a přednes předem připraveného krátkého textu.

V literárně dramatickém oboru nabízíme tyto studijní předměty: přípravné studium literárně dramatického oboru / dramatická výchova. Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka. Při zkoušce je žák posuzován v těchto činnostech:

 • přednes předem připraveného textu (dle vlastního výběru)
 • pohybové schopnosti
 • kreativita a samostatnost

 

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 7 let – PLDO (v případě nadání také 6 leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 8-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku

TANEČNÍ OBOR

Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k zápisu sportovní oděv.

V tanečním oboru nabízíme tyto studijní zaměření: přípravná taneční výchova / taneční výchova. Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během zkoušky je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:

 • pohybové schopnosti
 • rytmika (zopakování rytmu, držení rytmu)
 • fyzické předpoklady
 • úroveň tanečních technik

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 5-6 let – PTV 1 (v případě nadání také 4 leté žáky)
 • věk 6-7 let – PTV2 (v případě nadání také 5 leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku

 

VÝTVARNÝ OBOR

Pro děti od 5 let.

 

Po vyplnění přihlášky zájemci o studium výtvarného oboru v termínu talentové zkoušky osobně zkušební komisi doručí dvě až tři domácí výtvarné práce (není povinné). Prosíme, aby na přední straně výtvarné práce bylo čitelně uvedeno jméno, příjmení a věk dítěte.

 

Ve výtvarném oboru nabízíme tyto studijní zaměření: přípravné výtvarná výchova / kresba a malba / keramika. Pro posouzení výtvarného úkolu a předložení prací jsou rozhodující tato kritéria:

 • kompozice výtvarného díla, spontálnost kresby
 • barevná skladba

ZAŘAZOVÁNÍ DO ROČNÍKU:

Přípravný ročník:

 • věk 6-7 let – PVV 2 (v případě nadání také 5 leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7-12 let – dle úrovně znalostí do 1-7 ročník (v případě nadání také 6 leté žáky)
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2-7 ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň:

 • věk 13-18 let– dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1-4 ročníku