Flow Základní umělecká škola

Hudební obor

Studijní obory

 • Přípravná hudební výchova
 • Sólový/Popový zpěv
 • Sbor
 • Hra na klavír
 • Hra na elektrické klávesové nástroje
 • Hra na housle
 • Hra na violoncello
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na bicí

Studium v ZUŠ se dělí na několik etap. Nejmladším dětem pěti a šestiletým je určen předmět přípravná hudební výchova PHV. Žáci jsou postupně seznamováni s hudebními pojmy hravou formou postupného rozvíjení hudebních schopností, dovedností a návyků. Jsou podněcováni k tvořivosti elementárních činností: pěveckých, instrumentálních, hudebně – pohybových a poslechových. Sleduje se zájem žáků se zřetelem na možnosti dalšího studia v umělecké škole.

Do základního studia I. stupně jsou zařazováni žáci od 6, 7 let. Týdně mají 2 předměty. Prvním je individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv. Žáci získávají elementární hudební návyky a dovednosti. Druhým předmětem na I. stupni je Hudební nauka, která umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, propojit teorií s praxí a hlouběji vnímat hudbu. Základní studium I. stupně má 7. ročníků.

Od 14 let je žákům určeno 4leté základní studium II. stupně. Výuka probíhá 2x týdně. Předměty: hra na zvolený nástroj, sborový zpěv a sólový zpěv. Žáci rozvíjí získané vědomosti a dovednosti v individuální výuce a v komorní a souborové hře s možností zaměřit se na různé styly a žánry, tak aby mohli po absolventi pokračovat v amatérských orchestrech a jiných hudebních tělesech nebo ve studiu na konzervatoři či vysokých uměleckých školách.

Organizace studia

 • Přípravné studium pro žáky od 5, 6 let – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
 • I. stupeň pro žáky od 6, 7 let – délka studia 7 let, forma studia – individuální
 • II. stupeň pro žáky od 14 let – délka studia 4 roky, forma studia – individuální

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a
budete pravidelně dostávat aktuality rovnou do e-mailu.