Flow Základní umělecká škola

Talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2024/25

Zkoušky již proběhly.

Obecné informace

Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Flow.

Zákonní zástupci žáka vyplní předem elektronickou přihlášku. Spuštění elektronické přihlášky od 1.4. do 12.5.2024.

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).

Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1.9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb.

Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů.

O přijetí / nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.

O výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn na zaregistrovaný email do 20.6.2024.

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu.

Jak se přihlásit na
talentovou zkoušku do ZUŠ Flow?

01

Vyplňte elektronickou přihlášku:

Online přihláška ke studiu

02

Pro děti ve věku od sedmi let následuje talentová zkouška.

Kritéria talentových zkoušek pro jednotlivé obory: zobrazit kritéria

03

Děti ve věku od pěti let

prokázují předpoklady ke vzdělávání v ZUŠ.

Obsah zkoušky pro školní rok 2024/2025

Ředitel školy stanovuje následující kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory.

Hudební obor

Pro děti od 5 let.

V hudebním oboru vyučujeme pro žáky od 6 let hru na hudební nástroje:
Kytara / Elektrická kytara / Zobcová flétna / Příčná flétna / Klavír / Elektrické klávesové nástroje / Bicí / Popový a sólový zpěv / Sbor / Housle / Violoncello

Předpoklady pro studium jsou u talentových zkoušek prověřovány prostřednictvím těchto činností:

 • zpěv písně (podle vlastního výběru, bez doprovodu, ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního tónu)
 • hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
 • zopakování vytleskaného rytmického motivu
 • v případě přihlášky na konkrétní hudební nástroj – úroveň znalostí hry na tento nástroj

Zařazování do ročníku

Přípravný ročník

 • věk 6–7 let – PHV (v případě nadání také 5leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7–12 let – dle úrovně znalostí do 1.– 7. ročníku
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2.– 7. ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň

 • věk 13–18 let – dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1.– 4. ročníku

Zobrazit více

Taneční obor

Pro děti od 5 let.

V tanečním oboru nabízíme studijní zaměření:
Přípravná taneční průprava / Taneční průprava baletu a scénického tance

Při zkoušce se posuzuje rytmika a pohybové dovednosti. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k zápisu sportovní oděv. Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Během zkoušky je uchazeč hodnocen v těchto oblastech:

 • Pohybové schopnosti
 • Rytmika (zopakování rytmu, držení rytmu)
 • Fyzické předpoklady
 • Úroveň tanečních technik

Zařazování do ročníku

Přípravný ročník

 • věk 5–6 let – PTV 1
 • věk 6–7 let – PTV 2

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7–12 let – dle úrovně znalostí do 1. – 7. ročníku
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2. – 7. ročník

Přípravný ročník – II. stupeň

 • věk 13–18 let – dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1. – 4. ročníku

Zobrazit více

Výtvarný obor

Pro děti od 5 let.

Ve výtvarném oboru nabízíme studijní zaměření:
Přípravná výtvarná výchova / Kresba, malba, kompozice a keramika

Po vyplnění přihlášky zájemci o studium výtvarného oboru v termínu talentové zkoušky osobně zkušební komisi doručí dvě až tři domácí výtvarné práce (není povinné). Prosíme, aby na přední straně výtvarné práce bylo čitelně uvedeno jméno, příjmení a věk dítěte.

Pro posouzení výtvarného úkolu a předložení prací jsou rozhodující tato kritéria:

 • Kompozice výtvarného díla, spontánnost kresby
 • Barevná skladba

Zařazování do ročníku

Přípravný ročník

 • věk 6–7 let – PVV 2 (v případě nadání také 5 leté žáky)

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7–12 let – dle úrovně znalostí do 1. – 7. ročníku (v případě nadání také 6 leté žáky)
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2. – 7. ročník

Přípravný ročník – II. stupeň

 • věk 13–18 let – dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1. – 4. ročníku

Zobrazit více

Literárně dramatický obor

Pro děti od 7 let.

V literárně dramatickém oboru nabízíme studijní předměty:
Přípravná literárně-dramatická výchova / Dramatická, divadelní a mediální tvorba

Předpokladem pro přijetí jsou komunikační a pohybové schopnosti žáka. Při zkoušce je žák posuzován v těchto činnostech:

 • Přednes předem připraveného textu (dle vlastního výběru)
 • Pohybové schopnosti
 • Kreativita a samostatnost

Zařazování do ročníku

Základní studium – I. stupeň

 • věk 7–12 let – dle úrovně znalostí do 1. – 7. ročníku
 • věk 13 let – dle úrovně znalostí 2. – 7. ročník nebo přípravný stupeň II. stupně

Přípravný ročník – II. stupeň

 • věk 13–18 let – dle úrovně znalostí

Základní studium – II. stupeň

 • věk 14–18 let – dle úrovně znalostí do 1. – 4. ročníku

Zobrazit více

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a
budete pravidelně dostávat aktuality rovnou do e-mailu.