Flow Základní umělecká škola

Literárně-dramatický obor

Studijní obory

  • Přípravná literárně-dramatická výchova
  • Dramatická, divadelní a mediální tvorba

Literárně dramatický obor se zabývá výrazovými prostředky hlasovými, pohybovými, výtvarnými, hudebními i slovesnými, a také umožňuje žákům získávat tvůrčí zkušenosti v oblasti vztahů a jednání, komunikace a sdělování, které mohou v budoucím životě uplatnit v kterémkoli oboru činnosti lidské a samozřejmě i umělecké.

Rozvíjí a kultivuje žákův intelekt prostřednictvím tvořivých dramatických činností (pohybových, mluvních hereckých, dramaturgických, hudebních, výtvarných) a činností slovesných (tvořivé psaní). Vzdělávací obsahy studia vedou žáka k uměleckému rozvoji jeho divadelního a slovesného projevu. Vzdělávání v literárně-dramatickém oboru tak zastává roli významného nástroje rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Organizace studia

  • Přípravné studium pro žáky od 7 let – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
  • I. stupeň pro žáky od 7, 8 let – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
  • II. stupeň pro žáky od 14 let – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a
budete pravidelně dostávat aktuality rovnou do e-mailu.