Flow Základní umělecká škola

Školné pro školní rok 2024/2025

Hudební obor

  • Přípravný ročník – 2 000 Kč/pololetí (skupinová výuka)
  • Sborový zpěv – 2 000 Kč/pololetí (skupinová výuka)
  • Základní studium – 2 500 Kč/pololetí (individuální výuka)
  • Základní studium – 2 800 Kč/pololetí (klavírní oddělení)

Taneční obor

  • Přípravný ročník – 2 000 Kč/pololetí + dres (skupinová výuka)
  • Základní studium – 2 300 Kč/pololetí + dres (skupinová výuka)

Výtvarný obor

  • Přípravný ročník – 2 000 Kč/pololetí + seznam pomůcek (skupinová výuka)
  • Základní studium – 2 300 Kč/pololetí + seznam pomůcek (skupinová výuka)

Literárně dramatický obor

  • Přípravný ročník – 2 000 Kč/pololetí (skupinová výuka)
  • Základní studium – 2 300 Kč/pololetí (skupinová výuka)

Číslo účtu školy je 115-4269260217/0100, vedený u Komerční banka, a.s.

Jako VS uvádějte prosím ID žáka, které jste obdrželi při potvrzení elektronické přihlášky. Platbu proveďte následně po obdržení rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu.

Školné se platí jednorázově za celé pololetí ke dni 15. září a 15. února. Školné se nevrací.

O výjimkách ve stanovení výše školného rozhoduje ředitel školy. Provedení platby v jiných intervalech povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti zletilých žáků nebo jejich zákonných zástupců.

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a
budete pravidelně dostávat aktuality rovnou do e-mailu.