Flow Základní umělecká škola

Taneční obor

Studijní obory

  • Přípravná taneční průprava
  • Taneční průprava baletu a scénického tance

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi – podle míry jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.

Vyučujeme základní průpravy k Moderně, Jazzu, Klasice (Balet), Lidových tanců, Scénického tance, Akrobacie.

Pro nadané děti máme připravenou možnost doporučení a přípravy na taneční konzervatoř - gymnázia v Praze, kde následně mohou působit v kulturním a divadelním světě či se případně dál vzdělávat.

Přípravné studium a Taneční obor má své specifikace ohledně tanečního oblečení. Bližší informace vám sdělí vyučující pedagog.

Organizace studia

  • Přípravné studium pro žáky od 5, 6 let – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
  • I. stupeň pro žáky od 6, 7 let – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
  • II. stupeň pro žáky od 14 let – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a
budete pravidelně dostávat aktuality rovnou do e-mailu.