O škole

FLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času, dříve  pod názvem Základní umělecká škola a Středisko volného času Průhonice (ZUŠ) svou činnost zahájila ve školním roce 2017/2018. Úzce spolupracuje s partnerskou organizací Kroužky pro děti. Využívá jejího personálního i majetkového zázemí a také zkušeností.

V první roce působení organizace provoz zahájila poskytováním zájmového vzdělávání – kroužků. Ty probíhají v základní škole Průhonice a navštěvují je především žáci zmíněné základní školy.

Od školního roku 2020/2021 zahájila také základní umělecké vzdělávání, a to při základní škole v Čestlicích a Světicích. Škola intenzivně připravuje další prostory pro vzdělávání. Právě v nich by chtěla otevřít  výuku v dalších oborech. V budoucnu škola plánuje prostřednictvím zájmového i základního uměleckého vzdělávání posílit nabídku vzdělávání v okolích obcích.