O škole

FLOW, česky proudění nebo plynutí, je duševní stav, při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného se jí nezdá důležité, zapomíná na čas a plně se soustředí na vykonávanou činnost. Právě proto jsme si zvolili tento název a právě takové inspirující prostředí v naší škole vytváříme. 

 

Snažíme se pro umělecké vzdělávání získat věkově neomezenou skupinu žáků ale i dospělé. Ve školním vzdělávacím programu se soustředíme na moderní trendy, kvalitu, spokojenost žáků, rodičů a pedagogů. Ctíme tradice, při výuce čerpáme z osvědčených postupů. Zároveň jsme ale otevření, vstřícní, snažíme se o individuální přístup ke každému jedinci a nebojíme se netradičních metod. 

 

Naše škola má hlavní působiště v obchodním centru Spektrum v Čestlicích, vyučujeme ale také přímo v základních školách v Průhonicích, Světicích, Čestlicích a v Praze v ZŠ Květnového vítězství. Nadané děti u nás mohou studovat hudební, taneční, výtvarný i literárně dramatický obor. Organizujeme také zájmové vzdělávání (kroužky).

Galerie